Hiển thị 1–12 của 83 kết quả

Hợp chất sửa chữa / xây dựng lại kim loại

Belzona 1111 (Super Metal)

Hợp chất sửa chữa / xây dựng lại kim loại

Belzona 1121 (Super XL-Metal)

Hợp chất sửa chữa / xây dựng lại kim loại

Belzona 1131 (Bearing Metal)

Belzona 1000 series

Belzona 1151 (Smoothing Metal)

Hợp chất sửa chữa / xây dựng lại kim loại

Belzona 1161 (Super UW-Metal)

Hợp chất sửa chữa / xây dựng lại kim loại

Belzona 1212

Hợp chất sửa chữa / xây dựng lại kim loại

Belzona 1221 (Super E-Metal)

Belzona 1000 series

Belzona 1251 (HA-Metal)

Hợp chất sửa chữa / xây dựng lại kim loại

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal)

Vật liệu đúc/ép

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

Xói mòn-Bảo vệ chống ăn mòn

Belzona 1331

Xói mòn-Bảo vệ chống ăn mòn

Belzona 1341 (Supermetalglide)

Chat hỗ trợ
Chat ngay